บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม101626
672070101การโรงแรม/1 (ชกร.1/1 ) 81018
672070102การโรงแรม/2 (ชกรท.1/2 ) 268
ปวช.1การออกแบบการออกแบบ211839
672160201การออกแบบ/1 (ชอบ.1/1 ) 16925
672160202การออกแบบ/2 (ชอบ.1/2 ) 5914
ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นและสิ่งทอ257
672180401แฟชั่นและสิ่งทอ/1 (ชฟ.1 ) 257
ปวช.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์102535
672160101วิจิตรศิลป์/1 (ชวศ.1/1 ) 81422
672160102วิจิตรศิลป์/2 (ชวศ.1/2 ) 21113
ปวช.1ออกแบบนิเทศศิลป์ออกแบบนิเทศศิลป์172744
672161901ออกแบบนิเทศศิลป์/1 (ชอน.1/1 ) 61925
672161902ออกแบบนิเทศศิลป์/2 (ชอน.1/2 ) 11819
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ314374
672150401อาหารและโภชนาการ/1 (ชอ.1/1 ) 81927
672150402อาหารและโภชนาการ/2 (ชอ.1/2 ) 121325
672150403อาหารและโภชนาการ/3 (ชอท.1 (ทวิภาคี) ) 8917
672150404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.1 (MK.) ) 325
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม9716
662070101การโรงแรม/1 (ชกร.2/1 (MEP.) ) 235
662070102การโรงแรม/2 (ชกร.2/2 ) 426
662070103การโรงแรม/3 (ชกรท.2/3 ) 325
ปวช.2การออกแบบการออกแบบ171532
662030201การออกแบบ/1 (ชอบ.2/1 ) 111021
662030202การออกแบบ/2 (ชอบ.2/2 ) 6511
ปวช.2คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์033
662040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.2 ) 033
ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์437
662040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ชฟ.2 ) 437
ปวช.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์71623
662030101วิจิตรศิลป์/1 (ชวศ.2/1 ) 3811
662030102วิจิตรศิลป์/2 (ชวศ.2/2 ) 4812
ปวช.2ออกแบบนิเทศศิลป์ออกแบบนิเทศศิลป์171835
662031901ออกแบบนิเทศศิลป์/1 (ชอน.2/1 ) 7916
662031902ออกแบบนิเทศศิลป์/2 (ชอน.2/2 ) 10919
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ176380
662040401อาหารและโภชนาการ/1 (ชอ.2/1 (MEP.) ) 156
662040402อาหารและโภชนาการ/2 (ชอ.2/2 ) 41822
662040403อาหารและโภชนาการ/3 (ชอ.2/3 ) 71724
662040404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.2 (ทวิภาคี) ) 21113
662040405อาหารและโภชนาการ/5 (ชอท.2 (MK.) ) 31215
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม91726
57270102การโรงแรม/2 (ชกร.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 011
61270101การโรงแรม/1 (ชกร.3/1MEP (เรียนซ้ำ) ) 101
61270102การโรงแรม/2 (ชกร.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 022
622070101การโรงแรม/1 (ชกร.3/1MEP (เรียนซ้ำ) ) 112
622070102การโรงแรม/2 (ชกร.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 011
632070102การโรงแรม/2 (ชกร.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 202
642070101การโรงแรม/1 (ชกร.3 (เรียนซ้ำ) ) 123
652070101การโรงแรม/1 (ชกร.3/1 ) 189
652070102การโรงแรม/2 (ชกรท.3/2 ) 325
ปวช.3การออกแบบการออกแบบ241842
622030202การออกแบบ/2 (ชอบ.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 101
632030201การออกแบบ/1 (ชอบ.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 101
632030202การออกแบบ/2 (ชอบ.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 011
642030201การออกแบบ/1 (ชอบ.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 101
642030202การออกแบบ/2 (ชอบ.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 8210
652030201การออกแบบ/1 (ชอบ.3/1 ) 3912
652030202การออกแบบ/2 (ชอบ.3/2 ) 10616
ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์178
59240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.3(เรียนซ้ำ) ) 011
60240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 011
61240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 022
622040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 011
632040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.3 (เรียนซ้ำ) ) 101
652040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ชคก.3 ) 022
ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์4711
622040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ชฟ.3 (เรียนซ้ำ) ) 101
632040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ชฟ.3 (เรียนซ้ำ) ) 033
642040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ชฟ.3 (เรียนซ้ำ) ) 101
652040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ชฟ.3 ) 246
ปวช.3วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์242347
60230101วิจิตรศิลป์/1 (ชวศ.3/1 เรียนซ้ำ ) 101
60230102วิจิตรศิลป์/2 (ชวศ.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 101
622030101วิจิตรศิลป์/1 (ชวศ.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 022
632030101วิจิตรศิลป์/1 (ชวศ.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 022
632030102วิจิตรศิลป์/2 (ชวศ.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 123
642030101วิจิตรศิลป์/1 (ชวศ.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 448
642030102วิจิตรศิลป์/2 (ชวศ.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 202
652030101วิจิตรศิลป์/1 (ชวศ.3/1 ) 11819
652030102วิจิตรศิลป์/2 (ชวศ.3/2 ) 459
ปวช.3ศิลปหัตถกรรมศิลปหัตถกรรม101
59230301ศิลปหัตถกรรม/1 (ชศก.3(เรียนซ้ำ) ) 101
ปวช.3ออกแบบนิเทศศิลป์ออกแบบนิเทศศิลป์272350
60231901ออกแบบนิเทศศิลป์/1 (ชอน.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 011
622031901ออกแบบนิเทศศิลป์/1 (ชอน.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 011
622031902ออกแบบนิเทศศิลป์/2 (ชอน.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 134
632031902ออกแบบนิเทศศิลป์/2 (ชอน.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 101
642031901ออกแบบนิเทศศิลป์/1 (ชอน.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 101
642031902ออกแบบนิเทศศิลป์/2 (ชอน.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 505
652031901ออกแบบนิเทศศิลป์/1 (ชอน.3/1 ) 11718
652031902ออกแบบนิเทศศิลป์/2 (ชอน.3/2 ) 81119
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ3771108
60240403อาหารและโภชนาการ/3 (ชอ.3/3 (เรียนซ้ำ) ) 011
60240404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.3/1 (เรียนซ้ำ) ) 101
61240404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.3 เรียนซ้ำ ) 123
622040402อาหารและโภชนาการ/2 (ชอ.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 033
622040404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.3 (เรียนซ้ำ) ) 202
632040402อาหารและโภชนาการ/2 (ชอ.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 213
632040403อาหารและโภชนาการ/3 (ชอ.3/3 (เรียนซ้ำ) ) 213
632040404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.3 (เรียนซ้ำ) ) 145
642040401อาหารและโภชนาการ/1 (ชอ.3/1 (MEP.) (เรียนซ้ำ) ) 011
642040402อาหารและโภชนาการ/2 (ชอ.3/2 (เรียนซ้ำ) ) 055
642040403อาหารและโภชนาการ/3 (ชอ.3/3 (เรียนซ้ำ) ) 156
642040404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.3 (ทวิภาคี) (เรียนซ้ำ) ) 404
652040401อาหารและโภชนาการ/1 (ชอ.3/1 (MEP.) ) 314
652040402อาหารและโภชนาการ/2 (ชอ.3/2 ) 71623
652040403อาหารและโภชนาการ/3 (ชอ.3/3 ) 71825
652040404อาหารและโภชนาการ/4 (ชอท.3 (ทวิภาคี) ) 61319
ปวส.1การจัดการธุรกิจอาหารการจัดการธุรกิจอาหาร112
673151102การจัดการธุรกิจอาหาร/2 (สกธอ.1/2 (สาย ม.6) ) 112
ปวส.1การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การบริหารงานคหกรรมศาสตร์325
673040601การบริหารงานคหกรรมศาสตร์/1 (สธป.1 (ภาคพิเศษ) ) 325
ปวส.1การโรงแรมการโรงแรม448
673070101การโรงแรม/1 (สกรท.1/1 (สายตรง) ) 325
673070102การโรงแรม/2 (สกรท.1/2 (สาย ม.6) ) 123
ปวส.1ดิจิทัลกราฟิกดิจิทัลกราฟิก112
673160801ดิจิทัลกราฟิก/1 (สดก.1 (สาย ม.6) ) 112
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ182139
673150401อาหารและโภชนาการ/1 (สอ.1/1 (สายตรง) ) 10717
673150402อาหารและโภชนาการ/2 (สอ.1/2 (สาย ม.6) ) 257
673150403อาหารและโภชนาการ/3 (สอท.1/1 (สายตรง) ) 549
673150404อาหารและโภชนาการ/4 (สอท.1/2 (สาย ม.6) ) 156
ปวส.2การจัดการธุรกิจอาหารการจัดการธุรกิจอาหาร314
663041101การจัดการธุรกิจอาหาร/1 (สกธอ.2/1 (สายตรง) ) 213
663041102การจัดการธุรกิจอาหาร/2 (สกธอ.2/2 (สาย ม.6) ) 101
ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์358
633040601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (สธป.2/1(สายตรง) เรียนซ้ำ ) 112
643040601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (สธป.2(เรียนซ้ำ) ) 011
653040601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (สธป. 2/1 (สายตรง) (เรียนซ้ำ) ) 123
663040601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (สธป.2 (สายตรง) ) 112
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม4610
643070102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (สกรท.2/2 (สายม.6 เรียนซ้ำ) ) 011
653070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (สกรท. 2/1 (สายตรง) (เรียนซ้ำ) ) 314
653070102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (สกรท. 2/2 (สายม.6) (เรียนซ้ำ) ) 101
663070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (สกรท.2/1 (สายตรง) ) 044
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ253459
62340401อาหารและโภชนาการ/1 (สอ.2 ปกติ (เรียนซ้ำ) ) 101
62340402อาหารและโภชนาการ/2 (สอท.2/1(เรียนซ้ำ) ) 033
633040402อาหารและโภชนาการ/2 (สอท.2/1(สายตรง) เรียนซ้ำ ) 011
643040401อาหารและโภชนาการ/1 (สอ.2/1 (สายตรง) เรียนซ้ำ ) 044
643040403อาหารและโภชนาการ/3 (สอท.2/1 (สายตรง) เรียนซ้ำ ) 011
653040401อาหารและโภชนาการ/1 (สอ.2/1 (สายตรง) เรียนซ้ำ ) 101
653040402อาหารและโภชนาการ/2 (สอ.2/2 (สาย ม.6) เรียนซ้ำ ) 202
653040404อาหารและโภชนาการ/4 (สอท.2/2 (สาย ม.6) (เรียนซ้ำ) ) 112
663040401อาหารและโภชนาการ/1 (สอ.2/1 (สายตรง) ) 11617
663040402อาหารและโภชนาการ/2 (สอ.2/2 (สาย ม.6) ) 235
663040403อาหารและโภชนาการ/3 (สอท.2/1 (สายตรง) ) 3811
663040404อาหารและโภชนาการ/4 (สอท.2/2 (สาย ม.6) ) 033
663040405อาหารและโภชนาการ/5 (สอท.2/3 (ไทย-จีน) ) 448
ป.ตรี.1เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ5914
67440401เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ/1 (เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ) 5914
ป.ตรี.2เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ71320
66440401เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ/1 (เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ) 71320
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.191134225
ปวช.271125196
ปวช.3127166293
ปวส.1272956
ปวส.2354681
ป.ตรี.15914
ป.ตรี.271320
รวม363522885